Tổng số: 586
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
38/QĐ-UBND 03/07/2022 Quyết định Thành lập tổ bầu cử Trưởng thôn Thái Bo xã Thống Nhất Tải về
87/KH-UBND 29/06/2022 Kế hoạch Triển khai Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng trên địa bàn xã Thống Nhất Tải về
206/UBND-VH 29/06/2022 Công văn chỉ đạo Tổng VSMT đón bằng công nhận chương trình đạt chuẩn NTM. Tải về
200/UBND-NLN 28/06/2022 V/v tham gia ý kiến mẫu hồ sơ hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Tải về
198/KH-UBND 27/06/2022 V/v nội dung tuyên truyền giữa tháng 6 năm 2022 Tải về
86/KH-UBND 27/06/2022 Kế hoạch Triển khai công tác bầu cử trưởng thôn,thôn Thái Bo trên địa bàn xã Thống Nhất Tải về
85/KH-UBND 24/06/2022 Kế hoạchVốn đầu tư phát triển thực hiện các chương trình MTQG giai đoạn 2021 – 2025 và năm 2022 trên địa bàn xã Thống Nhất Tải về
37/QĐ-UBND 24/06/2022 Quyết định Công bố ngày bầu cử trưởng thôn Thái Bo theo Quyết định số 49/2019/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của UBND tỉnh Lào Cai sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố thuộc tỉnh Lào Cai ban hành theo quyết định số 57/2012/QĐ-UBND ngày 25/12/2012 của UBND tỉnh Lào Cai Tải về
36/QĐ-UBND 23/06/2022 Quyết định Thành lập tổ kiểm tra, rà soát hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn Xã Thống Nhất năm 2022 Tải về
163/BC-UBND 20/06/2022 Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Tải về
12345678910...