Quyết định Thành lập tổ tự chấm điểm việc thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về Y tế năm 2023
Số ký hiệu văn bản 120/QĐ-UBND
Ngày ban hành 01/11/2023
Ngày hiệu lực 17/11/2023
Trích yếu nội dung Quyết định Thành lập tổ tự chấm điểm việc thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về Y tế năm 2023
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm qd-t.lap-to-tu-chamdiemviec-thuc-hien-bo-tieu-chi-quoc-gia-ve-y-tenam-2023.pdf
Văn bản mới